ckfysik.se  

Matematik 1c

[Denna sida genomgår en uppryckning hösten 2018. Förhoppningsvis blir den klar i december.]

Extramaterial

Matematik 5000 1c-uppgifter att göra i första hand (pdf)
Minimanual Casio fx-9750GII (pdf)
Övningsblad: Intervall (pdf)  
Tabell med trigonometriska värden (pdf)  
Övningsblad: Vektorräkning (pdf)   Facit (pdf)
Anteckningar: Mer om vektorer (pdf)

Länkar

Rättelser till Matematik 5000-boken
Skolverkets formelblad (kurs 1) (pdf)

Räkneuppställningar
The Prime Pages

Daniel Barker:
1.1 [1] Negativa tal (9.11)

1.2 [1] Bråkbegreppet (8.41)
1.2 [2] Räkna med bråk (9.39)
1.2 [3] Tal i decimalform (9.23)
1.2 [4] Avrundning och gällande siffror (7.33)
1.2 [5] Kvadratrötter (9.38)

1.3 [1] Tal i potensform (9.57)
1.3 [2] Tiopotensform och Grundpotensform (10.11)
1.3 [3] Talsystem med olika baser (10.36)

1.4 [1] En problemlösningstrategi (9.55)

2.1 [1] Procent (9.55)

2.2 [1] Upprepade procentuella förändringar (10.21)

3.2 [1] 2 ekvationer (5.10)
3.2 [2] Olikheter (10.14)

3.3 [1] Potensekvationer (10.39)

3.4 [1] Formler (7.53)
3.4 [2] Mönster och formler (12.31)

4.1 [1] Geometri och Agebra (11.29)

4.2 [1] Vinklar och Vinkelsummor (9.30)
4.2 [2] Likformighet (9.49)
4.2 [3] Implikation, ekvivalens och Pythagoras sats (11.06)

4.3 [1] Trigonometri (12.29)
4.3 [2] Trigonometri - Beräkning av vinkeln (10.49)

4.4 [1] Vektorer (12.15)
4.4 [2] Komposanter, koordinater och vektorlängd (12.25)

5.1 [1] Slumpförsök (7.42)
5.1 [2] Experimentella sannolikheter (5.01)

5.2 [1] Slumpförsök med två föremål (4.13)
5.2 [2] Sannolikhet för oberoende händelser i flera steg (8.04)
5.2 [3] Sannolikhet för beroende händelser (3.41)
5.2 [4] Komplementhändelser (9.09)

5.3 [1] Histogram (4.33)

6.1 [1] Koordinatsystem och Direkt proportionalitet (10.29)
6.1 [2] Grafritande räknare (8.02)

6.2 [1] Funktionsbegreppet (12.33)
6.2 [2] Räta linjens ekvation (12.28)
6.2 [3] Grafisk lösning av linjära ekvationer och olikheter (9.28)
6.2 [4] Exponentialfunktion och Potentialfunktion (10.06)

Matematik 1c på 28 minuter (4.03)

Lösta uppgifter

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

Kapitel 3
3149   3151   3153  
3284  
3428  
3448  

Kapitel 4
4213  
4221   4224   4225