Introduktion till Corioliseffekt-bildsekvenserna

För att illustrera Coriolis-effekten tänker vi oss en roterande rymdstation långt ute i rymden.

Den roterande rymdstationen är markerad med grönt. Vi kommer att göra sju olika experiment med en boll.

Bollens läge relativit rymdstationen vid tidpunkter i det förflutna kommer att markeras med gröna ringar. Bollens läge i absoluta rummet (vi tänker oss att ett sådant finns) markeras med svarta ringar.

Se mer på Youtube:
Tecknad film (2.11)
Verkliga experiment (Harvard) (1.20)
Verkliga experiment (MIT) (3.00)

Min gamla ppt med bildskevenserna finns här (pdf) [1,2 MB] (uppdateras ej längre).