Corioliseffekt 6

Boll kastas på ett speciellt sätt.

Nu kastar personen i rymdstationen bollen så att den rör sig längs den svarta linjen i absoluta rummet. För att åstadkomma detta måste han eller hon sikta så att hastigheten i släppögonblicket är riktad längs den grönstreckade linjen (andra riktningar är också möjliga beroende på bollens fart vid utkastet).
Bollens bana relativt rymdstationen framgår av de gröna ringarna.

Föregående    Nästa                                                                                                                             1 (10)