Corioliseffekt 7

Boll åker hiss i rymdstationen.

Nu låter vi bollen röra sig med konstant fart relativt rymdstationen. Vi tänker oss att den åker i en hiss över till andra sidan.
Bollens bana relativt rymdstationen framgår av de gröna ringarna.
Bollens bana i absoluta rummet framgår av de svarta ringarna.

Föregående    Nästa                                                                                                                             1 (12)