Reflektion

Bildserien visar hur en (del av en) plan våg reflekteras mot en gränsyta.

Föregående    Nästa                                                                                                                             1 (46)