Interferens

Bilderna är komplement till övningsbladet "Kom underfund med interferens".

t = 0:      Vågrörelsen från A enbart    Vågrörelsen från B enbart    Båda

t = T/2:   Vågrörelsen från A enbart    Vågrörelsen från B enbart    Båda