Medelhastighet och momentanhastighet

Bildsekvensen visar beräkning av medelhastigheten under allt kortare tidsintervall.

Föregående    Nästa                                                                                                                             1 (10)