Numerisk derivering

Det exakta derivatavärdet kan bestämmas med hjälp av derivatans definition.

Exakt derivatavärde     Differenskvot framåt     Differenskvot bakåt     Central differenskvot                        1 (4)