Potenser av komplext tal (med absolutbelopp r = 1)

Nedan visas en vektor i komplexa talplanet som representerar zn, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 då

   z = 1 (cos 20° + i sin 20°)

Föregående    Nästa                                                                                                                             1 (6)