Potenser av komplext tal (med absolutbelopp r < 1)

Nedan visas en vektor i komplexa talplanet som representerar zn, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 då

   z = 0,8 (cos 50° + i sin 50°)

Föregående    Nästa                                                                                                                             1 (6)