ckfysik.se  

En Liten Bok Om Fysik

En Liten Bok Om Fysik (ELBOF) är mitt försök till en lärobok i fysik på gymnasienivå. Jag skulle vilja skriva just en liten bok om fysik som är 1) välskriven och kortfattad men samtidigt korrekt och fullständig, 2) innehåller all Fysik 1 och Fysik 2 i en logisk ordning, 3) har exempel med figurer och start-övningsuppgifter som knyter an till dessa så att det blir lättare att komma igång, 4) drar nytta av alla de simuleringar som numera finns att tillgå på nätet och 5) ... . Det är nog inte så lätt att uppnå allt detta samtidigt, men jag skulle ändå vilja göra ett försök. Det kommer dock att ta ett litet tag, så innan det hela blir klart tänkte jag nedan lägga ut enskilda kapitel och delavsnitt som pdf-filer.

Ännu är dock inget alls klart... Förhoppningsvis kan det börja komma saker här under 2020.

M Materiens uppbyggnad
M Rätlinjig rörelse
M Krafter (statik)
M Rörelsemängd
M Newtons första och andra lag
M Arbete och energi

M Vridmoment och mer om jämvikt (pdf)
M Rotationsrörelse*
M Kroklinjig rörelse
M Mer om gravitation

T Gaser, vätskor och fasta ämnen
T Termofysik

E Ellära
E Elektriska kretsar
E Magnetism
E Växelström

V Svängningsrörelser
V Vågrörelser
V Ljud
V Elektromagnetiska vågor
V Synligt ljus
V Temperaturstrålning
V Röntgenstrålning

K Speciell relativitetsteori
K Energikvantisering och ljus som fotoner
K Atomfysik
K Molekyler och fasta tillståndet
K Kärnfysik
K Partikelfysik
K Astronomi och astrofysik

N Experimentellt arbete
N Rapportskrivning