ckfysik.se  

Fysik 1  


Lärobok: Ergo Fysik 1, 5:e upplagan (Liber, 2018)
Tryckfel: Förlagets lista (pdf)   Min lista (pdf)

(Saker som jag gjorde till 4:e upplagan finns undansparade här.)

2 Mätningar  

Avsnittslapp (pdf)
[1] Bilder: Lite om vetenskap (pdf)
[4] Övningsblad: Diagramritning (pdf)
[6] Övningsblad: Felfortplantning (pdf)

Daniel Barker:
2.2 Storhet och enhet (8.43)
2.3 Densitet (5.54)
2.4 Värdesiffror (7.36)

3 Linjär rörelse  

Avsnittslapp (pdf)   Sammanfattning (pdf)
[1] Övningsblad: Läge-tid-diagram (pdf)
[2] Övningsblad: Momentanhastighet (pdf)   Lösningsförslag (pdf)
[3] Övningsblad: s-t- och v-t-diagram (pdf)   Facit (pdf)
[4] Övningsblad: Acceleration och v-t-diagram (pdf)   Facit (pdf)
[4] Anteckningar: Om tecken (pdf)

PhET: "Moving Man"

Daniel Barker:
3.1-1 Fart och hastighet (9.29)
3.1-2 Läge-tid-diagram (13.34)
3.3-1 Hastighet-tid-diagram (6.17)
3.3-2 Arean under v-t-grafen (8.06)
3.3-3 Från v-t till s-t-diagram (10:57)
3.4 Acceleration (9.42)
3.5-1 Formler vid likformigt accelererad rörelse (10.37)
3.5-2 Problemlösningsguide för likformigt accelererad rörelse del 1 (12.02)
3.5-3 Problemlösningsguide för likformigt accelererad rörelse del 2 (7.49)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 1: Motion Matters (pdf)

Vykort från Florens

4 Newtons lagar  

Avsnittslapp (pdf)   Sammanfattning (pdf)
[1] Övningsblad: Rita ut krafter (pdf)
[3] Övningsblad: Resultantbestämning I (pdf)
[4]-[5] Kompletterande uppgifter: Jämvikt och friktion I (JF) (pdf)   Svar (pdf)   Lösningar (pdf)
[6] Övningsblad: Resultantbestämning II (pdf)   Facit (pdf)
[6] Övningsblad: Komposantuppdelning (pdf)   Facit (pdf)
[7] Bild: Lutande plan (pdf)   Bildspel: Lutande plan (pdf)
[7] Kompletterande uppgifter: Jämvikt och friktion II (JF) (pdf)   Svar (pdf)   Lösningar (pdf)
[8] Övningsblad: Newton I och II på luftkuddebanan (pdf)   Facit (pdf)
[9] Arbetsblad: Newton II (pdf)

Walter Fendt: Resultantbestämning
Walter Fendt: Komposantuppdelning (välj vinklarna så att summan blir 90°)
PhET: Kraft och rörelse  
PhET: Lutande plan

Daniel Barker:
4.2-1 Att beskriva och rita ut krafter (10.38)   [spola förbi 5.35-8.29]
4.2-2 Resultant och Jämvikt (13.43)
4.2-3 Friktion, kraft och reaktionskraft (6.50)   [till och med 5.24]
4.2-4 Resultant och komposanter (12.36)
4.3 Tröghetslagen (6.35)
4.4-1 Kraftekvationen (10.51)
4.4-2 Kraftekvationen då flera krafter verkar (14.01)
4.5-1 Friktion, kraft och reaktionskraft (6.50)   [från och med 5.24]
4.5-2 Gravitationskraft och Tyngd (7.28)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 3: Understanding Motion (pdf)

5 Energi  

Avsnittslapp (pdf)   Sammanfattning (pdf)
Avsnittsöversikt (pdf)
[3] Övningsblad: Arbete och energiomvandlingar (pdf)   Facit (pdf)
[7] Arbetsblad Energi version 1 (pdf)
[7] Kompletterande uppgifter: Arbete och energi (AE) (pdf)   Svar (pdf)
[9] Arbetsblad Energi version 2 (pdf)
[10] Bildspel: Verkningsgrad (pdf)
[R] Uppgift: Repetition av energidelen i Fy 1 (pdf)   Lösningsförslag (pdf)   Extra om uppg. 3

PhET: "Energy Skate Park"  

Daniel Barker (betecknar arbete W och energi E):
5.2-1 Arbete (9.04)
5.2-2 Effekt (10.13)   [kan spola till 2.33]
5.3 Rörelseenergi och energiprincipen (9.45)   [till och med 5.58]
5.4 Lägesenergi (10.17)
5.5-1 Rörelseenergi och energiprincipen (9.45)   [från och med 5.58]
5.5-2 Fritt fall och Energiprincipen (7.19)
5.5-3 Kaströrelse och Energiprincipen (5.22)
5.5-4 Backhoppare, Pendel och Energiprincipen (8.04)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 5: Conserving Matter and Motion (pdf)

6 Rörelsemängd  

Avsnittslapp (pdf)   Sammanfattning (pdf)
Övningsblad: Rörelsemängdens bevarande (pdf)

PhET: Stötar i "Collision Lab"

Daniel Barker:
6.1 Rörelsemängd och Impuls (4.52)
6.3 Lagen om rörelsemängdens bevarande (9.59)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 5: Conserving Matter and Motion (pdf)

7 Termofysik  

Avsnittslapp (pdf)   Sammanfattning (pdf)
Intro (pdf)   Avsnittsöversikt (pdf)
[2] Lektions-ppt om tryck (pdf)
[4] Anteckningar: Härledning av Arkimedes princip (pdf)
[5] OH: Inre energi, temperatur och värme (pdf)
[8] Häfte: Uppvärmning, avsvalning och fasövergångar (pdf)
[9] Lektions-ppt om entropi och termodynamikens huvudsatser (pdf)

PhET: Tryck i en vätska  
PhET: Arkimedes princip
PhET: Ballonger i gas
PhET: Simulering av ideal gas  

Daniel Barker:
7.1 Arkimedes princip (12.13)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 6: The Dynamics of Heat (pdf)
Chapter 7: Heat - A matter of Motion (pdf)


  Jullov!


9 Ellära  

Avsnittslapp (pdf)   Sammanfattning (pdf)
[1]-[14] Bildspel: Ellära (pdf)   Version med samtliga bilder (pdf)
[2] Övningsblad: Bli kompis med Coulombs lag (pdf)
[3]-[5] Kompletterande uppgifter: Elektriska fält (EF) (pdf)
[4] Övningsblad: Elektrisk energi (pdf)
[5] Övningsblad: Acceleration av elektroner (pdf)
[5] Arbetsblad Energi version 3 (pdf)
[7] Demoblad: Från parallella plattor till enkel krets (pdf)
[11] Övningsblad: Ohms lag (pdf)  Mätvärden (pdf)
[11] Övningsblad: Ersättningsresistans (pdf)
[12] Kompletterande uppgifter: Elektriska kretsar (EK) (pdf)   Facit (pdf)

PhET: John Travoltage  
PhET: Elektriska fält  
PhET: Electric field hockey
PhET: Bygg elektriska kretsar

Bilder: Terriervalp-analogin (pdf)

Daniel Barker:
9.1 Laddningar och Elektriska krafter (9.00)
9.2 Elektriska fält (12.31)
9.3-1 Elektrisk energi (6.29)
9.3-2 Elektrisk spänning (10.25)
9.4 Elektrisk ström (9.53)
9.5 Resistans (9.27)
9.6 Serie- och parallellkoppling (11.50)
9.x ()
9.8 Elektrisk energi och effekt (12.01)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 10: Electricity and Magnetism (pdf)

10, 12 Strålning och materia  

Avsnittslapp (pdf) (4:e upplagan)
Avsnittslapp (pdf) (5:e upplagan)
[1]-[2] Kompletterande text: Lite om ljus (pdf)   Facit (pdf)
[1]-[2] Teoriblad: Elektromagnetiska spektrumet (pdf)
[5] Bilder: Röntgenstrålning (pdf)
[6] Bilder: Partikelfysikens standardmodell (pdf)

Demo (Geogebra): Plan EM-våg

Filmer:
Atomhistoria 1 (Brian Cox)
Atomhistoria 2 (Brian Cox)
Atomhistoria 3 (Brian Cox)
Bohrs atommodell (Brian Greene)  [start vid 4.40, stoppa vid 9.50]
Standardmodellen (Don Lincoln)

Daniel Barker:
12.2 De 4 krafterna (3.41)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 12: Electromagnetic Waves (pdf)
Chapter 13: Probing the Atom (pdf)

11 Kärnfysik  

Avsnittslapp (pdf)
[n] Anteckningar: Några typexempel (pdf)
[n] Anteckningar: Sönderfallslagen i olika former (pdf)
[n] Anteckningar: Kärnfysik i sammandrag (pdf)

PhET: Build an atom  
PhET: Alfa-sönderfall
PhET: Beta-sönderfall

Daniel Barker:
11.x Atomkärnan betecknigar (7.22)
11.x Massan per nukleon (8.53)
11.x Frigjord energi (5.22)
11.x Kärnreaktioner och massenergi (8.13)
11.x Alfasönderfall (10.27)
11.x Betaminus-sönderfall (8.14)
11.x Betaplus-sönderfall (7.23)
11.x Sönderfallslagen ur Halveringstiden (9.35)
11.x Aktivitetslagen (10.02)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 17: Probing the Nucleus (pdf)
Chapter 18: The Nucleus and Its Applications (pdf)

12 Speciell relativitetsteori  

Avsnittslapp (pdf) (4:e upplagan)
Avsnittslapp (pdf) (5:e upplagan)
[1] Övningsblad: Relativ rörelse (pdf)
[1]-[7] Bildspel: Speciell relativitetsteori (pdf)   Version med samtliga bilder (pdf)

Daniel Barker:
12.1-1 Ljusets hastighet och Tidsdilatation (13.26)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 9: Einstein and Relativity Theory (pdf)

8 Klimat och väder  

Uppgifter (2014) (pdf)

R Repetition  

Anteckningar: Fysik 1 på åtta sidor (pdf)
Nyckeluppgifter i Fy 1 (pdf)

Anteckningar: Mekanikuppgift som kan lösas på olika sätt (pdf)

A Laborationsarbete  

(Ej klart, men jag lägger ut det jag har.)

Mätosäkerhet och jämförelser (pdf) (gammal, ska uppdateras!)
Rita diagram (pdf) (gammal, ska uppdateras!)
Om att hitta samband (pdf) (gammal, ska uppdateras!)
Övningsblad: Hitta samband (pdf)

B Rapportskrivning  

Goda rapportexempel (pdf):  1
Rita diagram med Excel (pdf) (gammal, ska uppdateras!)
Några Word-tips (pdf) (gammal, ska uppdateras!)

Lektions-ppt om naturvetenskaplig hederlighet (pdf)

X Extramaterial  

Storheter och enheter i Fy 1 (pdf)
Formler i Fy 1 (pdf)   Kommentarer (pdf)
Ordlista (pdf)
Tidslinjer:  Atomfysik (pdf)
Solsystemet (pdf)
Några studieteknikktips (pdf) (under utarbetande)