ckfysik.se  

Fysik 1  

Tryckfel Ergo Fysik 1: Förlagets lista (pdf)  Min lista (pdf)

2 Mätningar  

Avsnittslapp (pdf)
Övningsblad: Diagramritning (pdf)
Övningsblad: Felfortplantning (pdf)

Daniel Barker:
2.2 Storhet och enhet (8.43)
2.3 Densitet (5.54)
2.4 Värdesiffror (7.36)

Utmaningar:
Uppgift 1 från Månadens problem mars 2013 (pdf)

3 Linjär rörelse  

Avsnittslapp (pdf)
Övningsblad: Läge-tid-diagram (pdf)
Övningsblad: Momentanhastighet (pdf)   (version för dålig skrivare)   Lösningsförslag (pdf)
Övningsblad: s-t- och v-t-diagram (pdf)   (version för dålig skrivare)   Facit (pdf)
Övningsblad: Acceleration och v-t-diagram (pdf)   Facit (pdf)
Anteckningar: Om tecken (pdf)

PhET: "Moving Man"

Daniel Barker:
3.1-1 Fart och hastighet (9.29)
3.1-2 Läge-tid-diagram (13.34)
3.3-1 Hastighet-tid-diagram (6.17)
3.3-2 Arean under v-t-grafen (8.06)
3.3-3 Från v-t till s-t-diagram (10:57)
3.4 Acceleration (9.42)
3.5-1 Formler vid likformigt accelererad rörelse (10.37)
3.5-2 Problemlösningsguide för likformigt accelererad rörelse del 1 (12.02)
3.5-3 Problemlösningsguide för likformigt accelererad rörelse del 2 (7.49)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 1: Motion Matters (pdf)

Utmaningar:
Uppgift 2 från Månadens problem februari 2014 (pdf)
Uppgift 2 från Månadens problem november 2012 (pdf)
Uppgift 1 från Wallenbergs fysikpris-kval 2017 (pdf)
Uppgift 1 från Wallenbergs fysikpris-kval 2011 (pdf)

4 Newtons lagar  

Avsnittslapp (pdf)
Övningsblad: Rita ut krafter (pdf)
Övningsblad: Resultantbestämning I (pdf)
Övningsblad: Resultantbestämning II (pdf)
Övningsblad: Komposantuppdelning (pdf)

PhET: Kraft och rörelse  

Daniel Barker:
4.2-1 Att beskriva och rita ut krafter (10.38)   [spola förbi 5.35-8.29]
4.2-2 Resultant och Jämvikt (13.43)
4.2-3 Friktion, kraft och reaktionskraft (6.50)   [till och med 5.24]
4.2-4 Resultant och komposanter (12.36)
4.3 Tröghetslagen (6.35)
4.4-1 Kraftekvationen (10.51)
4.4-2 Kraftekvationen då flera krafter verkar (14.01)
4.5-1 Friktion, kraft och reaktionskraft (6.50)   [från och med 5.24]
4.5-2 Gravitationskraft och Tyngd (7.28)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 3: Understanding Motion (pdf)

Utmaningar:
Uppgift 3 från Wallenbergs fysikpris-kval 2013 (pdf)

5 Energi  

Avsnittslapp (pdf)   Avsnittsöversikt (pdf)
Övningsblad: Arbete och energiomvandlingar (pdf)
Arbetsblad Energi version 1 (pdf)   Arbetsblad Energi version 2 (pdf)
Bild: Lutande plan (pdf)   Bildspel: Lutande plan (pdf)
Uppgift: Repetition av energidelen i Fy 1 (pdf)   Lösningsförslag (pdf)   Extra om uppg. 3

PhET: "Energy Skate Park"  
PhET: Lutande plan

Daniel Barker (betecknar arbete W och energi E):
5.2-1 Arbete (9.04)
5.2-2 Effekt (10.13)   [kan spola till 2.33]
5.3 Rörelseenergi och energiprincipen (9.45)   [till och med 5.58]
5.4 Lägesenergi (10.17)
5.5-1 Rörelseenergi och energiprincipen (9.45)   [från och med 5.58]
5.5-2 Fritt fall och Energiprincipen (7.19)
5.5-3 Kaströrelse och Energiprincipen (5.22)
5.5-4 Backhoppare, Pendel och Energiprincipen (8.04)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 5: Conserving Matter and Motion (pdf)

Utmaningar:
Uppgift 1 från Wallenbergs fysikpris-kval 2009 (pdf)
Uppgift 5 från Wallenbergs fysikpris-kval 2013 (pdf)


  Sommarlov!


6 Rörelsemängd  

Avsnittslapp (pdf)   Avsnittsöversikt (pdf)
Övningsblad: Rörelsemängdens bevarande (pdf)

PhET: Stötar i "Collision Lab"

Daniel Barker:
6.1 Rörelsemängd och Impuls (4.52)
6.3 Lagen om rörelsemängdens bevarande (9.59)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 5: Conserving Matter and Motion (pdf)

7 Termofysik  

Avsnittslapp (pdf)   Intro (pdf)   Avsnittsöversikt (pdf)
Lektions-ppt om tryck (pdf)
Anteckningar: Härledning av Arkimedes princip (pdf)
OH: Inre energi, temperatur och värme (pdf)
Hfte: Uppvärmning, avsvalning och fasövergångar (pdf)
Lektions-ppt om entropi och termodynamikens huvudsatser (pdf) [7,9 MB]

PhET: Tryck i en vätska  
PhET: Arkimedes princip
PhET: Ballonger i gas
PhET: Simulering av ideal gas

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 6: The Dynamics of Heat (pdf)
Chapter 7: Heat - A matter of Motion (pdf)

9 Ellära  

Avsnittslapp (pdf)  
Lektions-ppt: Ellära (pdf) [12,3 MB]
Övningsblad: Bli kompis med Coulombs lag (pdf)
Övningsblad: Elektrisk energi (pdf)
Övningsblad: Acceleration av elektroner (pdf)
Arbetsblad Energi version 3 (pdf)
Demoblad: Från parallella plattor till enkel krets (pdf)
Kompletterande uppgifter: Elektriska kretsar (pdf)   Facit (pdf)

PhET: John Travoltage  
PhET: Elektriska fält  
PhET: Electric field hockey
PhET: Bygg elektriska kretsar

Överkurs-ppt om terriervalp-analogin (pdf) [0,3 MB]

Daniel Barker:
9.1 Laddningar och Elektriska krafter (9.00)
9.2 Elektriska fält (12.31)
9.3-1 Elektrisk energi (6.29)
9.3-2 Elektrisk spänning (10.25)
9.4 Elektrisk ström (9.53)
9.5 Resistans (9.27)
9.6 Serie- och parallellkoppling (11.50)
9.x ()
9.8 Elektrisk energi och effekt (12.01)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 10: Electricity and Magnetism (pdf)


  Jullov!


12 Speciell relativitetsteori  

Avsnittslapp (pdf)  
Lektions-ppt: Speciell relativitetsteori (pdf) [25,3 MB]

Daniel Barker:
12.x Ljusets hastighet och Tidsdilatation (13.26)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 9: Einstein and Relativity Theory (pdf)

10, 12 Strålning och materia  

Avsnittslapp (pdf)
Lektions-ppt (pdf) [? MB]

Daniel Barker:
10.x Energienheten elektronVolt (8.05)
10.x De 4 krafterna (3.41)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 12: Electromagnetic Waves (pdf)
Chapter 13: Probing the Atom (pdf)

11 Kärnfysik  

Avsnittslapp (pdf)
Anteckningar: Sönderfallslagen i olika former (pdf)
Anteckningar: Kärnfysik i sammandrag (pdf)
Anteckningar: Mer om E=mc2 (pdf)

PhET: Build an atom  
PhET: Alfa-sönderfall
PhET: Beta-sönderfall

Daniel Barker:
11.x Atomkärnan betecknigar (7.22)
11.x Massan per nukleon (8.53)
11.x Frigjord energi (5.22)
11.x Kärnreaktioner och massenergi (8.13)
11.x Alfasönderfall (10.27)
11.x Betaminus-sönderfall (8.14)
11.x Betaplus-sönderfall (7.23)
11.x Sönderfallslagen ur Halveringstiden (9.35)
11.x Aktivitetslagen (10.02)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 17: Probing the Nucleus (pdf)
Chapter 18: The Nucleus and Its Applications (pdf)

8 Klimat och väder  

Uppgifter (2014) (pdf)

R Repetition  

Anteckningar: Fysik 1 på åtta sidor (pdf)
Nyckeluppgifter i Fy 1 (pdf)

Anteckningar: Mekanikuppgift som kan lösas på olika sätt (pdf)

A Laborationsarbete  

(Ej klart, men jag lägger ut det jag har.)

Mätosäkerhet och jämförelser (pdf) (gammal, ska uppdateras!)
Rita diagram (pdf) (gammal, ska uppdateras!)
Om att hitta samband (pdf) (gammal, ska uppdateras!)
Övningsblad: Hitta samband (pdf)

B Rapportskrivning  

Goda rapportexempel (pdf):  1
Rita diagram med Excel (pdf) (gammal, ska uppdateras!)
Några Word-tips (pdf) (gammal, ska uppdateras!)

Lektions-ppt om naturvetenskaplig hederlighet (pdf)

X Extramaterial  

Storheter och enheter i Fy 1 (pdf)
Formler i Fy 1 (pdf)   Kommentarer (pdf)
Ordlista (pdf)
Tidslinjer:  Atomfysik (pdf)
Solsystemet (pdf)