ckfysik.se  

Matematik 1b

[Denna sida ligger i träda tills nästa gång jag har kursen, tidigast hösten 2022.]

Lärobok: Matematik 5000 Kurs 1b (Natur & Kultur, 2011)

Extramaterial

Matematik 5000 1b-uppgifter att göra i första hand (pdf)
Snabbguide Casio fx-9750GII (pdf)
Minimanual Casio fx-9750GII (pdf)
1.2 Anteckningar: Negativa tal (pdf)
5.2 Bildspel: Sannolikhetslära (komplementhändelse) (pdf) [7,3 MB]

Länkar

Rättelser till Matematik 5000-boken
Skolverkets formelblad (kurs 1) (pdf)

The Prime Pages

Daniel Barker:
1.1 [1] Tal i decimalform (9.23)

1.2 [1] Negativa tal (9.11)

1.3 [1] Bråkbegreppet (8.41)
1.3 [2] Räkna med bråk (9.39)

1.4 [1] Tal i potensform (9.57)
1.4 [2] Tiopotensform och Grundpotensform (10.11)
1.4 [3] Talsystem med olika baser (10.36)

1.5 [1] Avrundning och gällande siffror (7.33)
1.5 [2] En problemlösningstrategi (9.55)

2.1 [1] Procent (9.55)

2.2 [1] Upprepade procentuella förändringar (10.21)

3.2 [1] Kvadratrötter (9.38)
3.2 [2] Potensekvationer (10.39)

3.3 [1] Formler (7.53)
3.3 [2] Mönster och formler (12.31)

3.4 [1] Olikheter (10.14)

3.5 [1] 2 ekvationer (5.10)

4.2 [1] Vinklar och Vinkelsummor (9.30)
4.2 [2] Geometri och Agebra (11.29)
4.2 [3] Implikation, ekvivalens och Pythagoras sats (11.06)

5.1 [1] Slumpförsök (7.42)
5.1 [2] Experimentella sannolikheter (5.01)

5.2 [1] Slumpförsök med två föremål (4.13)
5.2 [2] Sannolikhet för oberoende händelser i flera steg (8.04)
5.2 [3] Sannolikhet för beroende händelser (3.41)
5.2 [4] Komplementhändelser (9.09)

5.3 [1] Histogram (4.33)

6.1 [1] Koordinatsystem och Direkt proportionalitet (10.29)
6.1 [2] Grafritande räknare (8.02)

6.2 [1] Funktionsbegreppet (12.33)
6.2 [2] Räta linjens ekvation (12.28)
6.2 [3] Exponentialfunktion och Potentialfunktion (10.06)
6.2 [4] Grafisk lösning av linjära ekvationer och olikheter (9.28)

Lösta uppgifter (Matematik 5000)  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

Kapitel 1
1147  
1356   1358(a)  
1364   1365   1366   1367   1368  
1416  
1432  

Kapitel 2
2247   2249  
2326  
Blandade övningar kapitel 2   19  
Blandade övningar kapitel 1-2   28  

Kapitel 4
4173   4176   4177  
4187  
4215   4217  
4227   4228   4229  
4246   4247   4248  

Kapitel 5
5115  
5209   5210  
5225   5226  
5233  
5242   5244  
5314  

Kapitel 6
6157  
6217  
6241  
6252  
6275  
6284   6286  
Blandade övningar kapitel 1-6   25  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

NP vt 2010 (Matematik A)
14  

NP vt 2012
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  
14  
15   16   17   18   19   20   21   22   23  

NP Exempel
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  
16  
17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  
Observera att detta är lösningsförslag. Uppgifterna kan i allmänhet lösas på olika sätt.