ckfysik.se  

Matematik 1c

[Denna sida ligger i träda tills nästa gång jag har kursen, tidigast hösten 2022.]

Lärobok: Matematik 5000 Kurs 1c (Natur & Kultur, 2011)

Extramaterial

Matematik 5000 1c-uppgifter att göra i första hand (pdf)
Snabbguide Casio fx-7400GII (pdf)
Minimanual Casio fx-7400GII (pdf)

1.1 Anteckningar: Negativa tal (pdf)
3.2 Övningsblad: Intervall (pdf)  
4.3 Tabell med trigonometriska värden (pdf)  
4.4 Övningsblad: Vektorräkning (pdf)   Facit (pdf)
4.4 Anteckningar: Mer om vektorer (pdf)   (mörkare variant)
5.2 Bildspel: Sannolikhetslära (pdf)   Version med samtliga bilder (pdf)
5.3 Anteckningar: Rita diagram (pdf)
6.2 Anteckningar: Funktioner (pdf)
6.2 Bild: Funktionsmaskin (pdf)
6.2 Anteckningar: Uttryck, ekvationer, olikheter och funktioner (pdf)

Länkar

Grafritare (Desmos)
Rättelser till Matematik 5000-boken (numera krävs inloggning)
Skolverkets formelblad (kurs 1) (pdf)
Manualen från Casio (för fx-7400GII)

Räkneuppställningar
The Prime Pages

Daniel Barker:
1.1 [1] Negativa tal (9.11)

1.2 [1] Bråkbegreppet (8.41)
1.2 [2] Räkna med bråk (9.39)
1.2 [3] Tal i decimalform (9.23)
1.2 [4] Avrundning och gällande siffror (7.33)
1.2 [5] Kvadratrötter (9.38)

1.3 [1] Tal i potensform (9.57)
1.3 [2] Tiopotensform och Grundpotensform (10.11)
1.3 [3] Talsystem med olika baser (10.36)

1.4 [1] En problemlösningstrategi (9.55)

2.1 [1] Procent (9.55)

2.2 [1] Upprepade procentuella förändringar (10.21)

3.2 [1] 2 ekvationer (5.10)
3.2 [2] Olikheter (10.14)

3.3 [1] Potensekvationer (10.39)

3.4 [1] Formler (7.53)
3.4 [2] Mönster och formler (12.31)

4.1 [1] Geometri och Agebra (11.29)

4.2 [1] Vinklar och Vinkelsummor (9.30)
4.2 [2] Likformighet (9.49)
4.2 [3] Implikation, ekvivalens och Pythagoras sats (11.06)

4.3 [1] Trigonometri (12.29)
4.3 [2] Trigonometri - Beräkning av vinkeln (10.49)

4.4 [1] Vektorer (12.15)
4.4 [2] Komposanter, koordinater och vektorlängd (12.25)

5.1 [1] Slumpförsök (7.42)
5.1 [2] Experimentella sannolikheter (5.01)

5.2 [1] Slumpförsök med två föremål (4.13)
5.2 [2] Sannolikhet för oberoende händelser i flera steg (8.04)
5.2 [3] Sannolikhet för beroende händelser (3.41)
5.2 [4] Komplementhändelser (9.09)

5.3 [1] Histogram (4.33)

6.1 [1] Koordinatsystem och Direkt proportionalitet (10.29)
6.1 [2] Grafritande räknare (8.02)

6.2 [1] Funktionsbegreppet (12.33)
6.2 [2] Räta linjens ekvation (12.28)
6.2 [3] Grafisk lösning av linjära ekvationer och olikheter (9.28)
6.2 [4] Exponentialfunktion och Potentialfunktion (10.06)

Matematik 1c på 28 minuter (4.03)

Tomas Rönnåbakk Sverin:
Spellista Matemaik 1c - uppdaterad version

Lösta uppgifter (Matematik 5000)  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

Kapitel 1
1118  
1134   1136   1137   1138  
1153   1155  
1217  
1235   1236   1240   1241   1242(b)   1244   1245   1246  
1266   1268  
1316   1317   1318  
1337   1338  
1374  
1410   1412   1413   1414  
Blandade övningar 1B   21   26  

Kapitel 2
2238  
2243  
2326  
Blandade övningar kapitel 2   18  

Kapitel 3
3149   3151   3153  
3265  
3284  
3333  
3428  
3448  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

Kapitel 4
4128  
4155  
4209   4213 (alt. 1)   4213 (alt. 2)  
4221   4224   4225  
4237   4238  
4265   4267  
4329  
4340  
4359   4361   4362  
4508   4511  
Blandade övningar kapitel 4   32  

Kapitel 5
5115  
5209   5210  
5226   5227  
5234   5236  
5244   5245   5247   5248  
5307   5313  
Blandade övningar kapitel 1-5   20  

Kapitel 6
6226   6227  
6253   6255  
6265  
6277  
6288  
62AA  
Blandade övningar kapitel 6   16  
Blandade övningar kapitel 1-6   32  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

NP ht 2013
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  
14  
15   16   17   18   19   20   21   22   23  

NP ht 2016
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  
17  
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  
Observera att detta är lösningsförslag. Uppgifterna kan i allmänhet lösas på olika sätt.