ckfysik.se  

Matematik 2b

[Denna sida ligger i träda. Ska försöka uppdatera under hösten 2023.]


Lärobok: Matematik 5000 Kurs 2b (Natur & Kultur, 2012)

Extramaterial

Matematik 5000 2b-uppgifter att göra i första hand (pdf)
Snabbguide Casio fx-9750GII (pdf)
Minimanual Casio fx-9750GII (pdf)
1.2 Anteckningar: Funktioner (pdf)
1.2 Bild: Funktionsmaskin (pdf)
2.3 Anteckningar: Undersökning av andragradsfunktion (pdf)
2.5 Anteckningar: Matematiktabeller (pdf)

Länkar

Grafritare (Desmos)
Rättelser till Matematik 5000-boken (numera krävs inloggning)
Skolverkets formelblad (kurs 2) (pdf)
Manualen från Casio (för fx-9750GII)

Forskning & Framsteg-artikel om bortfall

Daniel Barker / Daniel Nilsson
1.2 [R] Funktionsbegreppet (12.33)

1.3 [R] Räta linjens ekvation (12.28)
1.3 [1] En formel för linjens lutning (10.26)
1.3 [2] Parallella och vinkelräta linjer (7.59)
1.3 [3] Linjens ekvation om du vet två punkter (4.37)
1.3 [4] Linjens ekvation om du vet en punkt och lutningen (8.28)
1.3 [5] Räta linjen på allmän form (8.36)

1.4 [1] Grafisk lösning av ekvationssystem (6.35)
1.4 [2] Substitutionsmetoden (5.57)
1.4 [3] Additionsmetoden (7.22)
1.4 [4] Problemlösning 1 med ekvationssystem (5.40)
1.4 [5] Problemlösning 2 med ekvationssystem (6.29)

2.1 [1] Multiplicera parenteser (7.41)
2.1 [2] Exempel på multiplikation av parenteser (5.56)
2.1 [3] Konjugatregeln (7.48)
2.1 [4] Kvadreringsreglerna (7.32)
2.1 [5] Faktorisera (9.02)   (stoppa vid 2.32)

2.2 [1] Enkla andragradsekvationer (6.50)   (hoppa över exempel 2)
2.2 [2] pq-formeln 3 exempel (9.39)
2.2 [3] Härledning av pq-formeln (9.38)
2.2 [4] Komplexa tal (9.56)
2.2 [5] Komplexa tal - Exempel (8.26)
2.2 [6] Tillämpning av andragradsekvationer i geometri (6.44)

2.3 [1] Andragradsfunktionens graf (9.14)
2.3 [2] Andragradsfunktionens graf Exempel (8.46)
2.3 [3] Andragradsfunktionens störst/minsta värde (11.44)
2.3 [4] Tillämpning av andragradsfunktioner (9.51)

2.4 [1] Potensreglerna (9.55)
2.4 [2] Potens- och exponentialfunktioner (9.53)

2.5 [1] Exponentialekvationer och logaritmer (9.55)
2.5 [2] Exempel på exponentialekvationer (11.23)
2.5 [3] Logaritmlagarna (8.06)   (skippa 1.25-5.32, bara den tredje logaritmlagen ingår i Ma2b)
2.5 [4] Ekvationslösning med logaritmer (8.24)   (stoppa vid 4.28)
2.5 [6] Exponentialekvationer sälar (7.23)

3.1 [1] Yttervinkelsatsen (7.17)
3.1 [2] Cirkeln och Randvinkelsatsen (4.52)
3.1 [3] Randvinkelsatsen Bevis (11.20)

3.2 [1] Likformighet (9.49)
3.2 [2] Topptriangelsatsen och Transversalsatsen (10.38)
3.2 [3] Exempel på Topptriangelsatsen och Transversalsatsen (5.50)
3.2 [4*] Kordasatsen och Bisektrissatsen (9.29)

3.3 [1] Avståndsformeln (9.57)
3.3 [2*] Bevis med analytisk geometri (6.34)
3.3 [3*] Mittpunktsformeln (8.04)
3.3 [4*] Bevis med Mittpunktsformeln (9.35)

4.1 [1] Frekvens & relativ frekvens (8.25)
4.1 [2] Histogram (4.33)

4.2 [1] Läges- och spridningsmått (14.42)
4.2 [2] Standardavvikelse (9.41)
4.3 [1] Normalfördelning (7.22)

Lösta uppgifter (Matematik 5000)  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

Kapitel 1
1112  
1219   1220  
1235   1237   1240   1241   1242  
1246  
1324  
1335   1340   1341  
1346  
1360   1363   1367  
1376   1381   1382  
1395   1396  
1412  
1421   1428   1429  
1433   1437   1439   1441  
1446   1448  
1455   1459   1462   1465  
Blandade övningar kapitel 1 B   12   13  

Kapitel 2
2111  
2121   2128   2131  
2207   2209   2210  
2226   2228   2229   2230  
2323   2332  
2343  
2418  
2431  
2517  
2538   2539  
2555   2557   2558  
Blandade övningar kapitel 2   14  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

Kapitel 3
3112  
3124  
3135   3139   3140   3141  
3213  
3224   3228   3229  
3251   3252   3253  
3260   3262  
3318  

Kapitel 4
4114  
4220   4221  
4310  
4422  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

NP vt 2012
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
11   12   13   14   15  
16   17   18   19   20   21   22   23  
Observera att detta är lösningsförslag. Uppgifterna kan i allmänhet lösas på olika sätt.