ckfysik.se  

Matematik 2c

[Denna sida ligger i träda tills nästa gång jag har kursen, troligtvis tidigast våren 2023.]

Lärobok: Matematik 5000 Kurs 2c (Natur & Kultur, 2011)

Extramaterial

Matematik 5000 2c-uppgifter att göra i första hand (pdf)
Minimanual Casio fx-9750GII (pdf)

1.1 Anteckningar: Funktioner (pdf)
1.1 Bild: Funktionsmaskin (pdf)
1.3 Bildspel: Ekvationssystem (pdf)   Version med samtliga bilder (pdf)
2.3 Anteckningar: Undersökning av andragradsfunktion (pdf)
3.1 Boktillbehör: Randvinklar (pdf)   OH-gradskiva (pdf)

Länkar

Rättelser till Matematik 5000-boken
Skolverkets formelblad (kurs 2) (pdf)
Manualen från Casio (för fx-9750GII)

Daniel Barker / Daniel Nilsson:
1.2 [R] Funktionsbegreppet (12.33)

1.3 [R] Räta linjens ekvation (12.28)
1.3 [1] En formel för linjens lutning (10.26)
1.3 [2] Parallella och vinkelräta linjer (7.59)
1.3 [3] Linjens ekvation om du vet två punkter (4.37)
1.3 [4] Linjens ekvation om du vet en punkt och lutningen (8.28)
1.3 [5] Räta linjen på allmän form (8.36)

1.4 [1] Grafisk lösning av ekvationssystem (6.35)
1.4 [2] Substitutionsmetoden (5.57)
1.4 [3] Additionsmetoden (7.22)
1.4 [4] Problemlösning 1 med ekvationssystem (5.40)
1.4 [5] Problemlösning 2 med ekvationssystem (6.29)

2.1 [1] Multiplicera parenteser (7.41)
2.1 [2] Exempel på multiplikation av parenteser (5.56)
2.1 [3] Konjugatregeln (7.48)
2.1 [4] Kvadreringsreglerna (7.32)
2.1 [5] Faktorisera (9.02)

2.2 [1] Enkla andragradsekvationer (6.50)
2.2 [2] pq-formeln 3 exempel (9.39)
2.2 [3] Härledning av pq-formeln (9.38)
2.2 [4] Komplexa tal (9.56)
2.2 [5] Komplexa tal - Exempel (8.26)
2.2 [6] Tillämpning av andragradsekvationer i geometri (6.44)

2.3 [1] Andragradsfunktionens graf (9.14)
2.3 [2] Andragradsfunktionens graf Exempel (8.46)
2.3 [3] Andragradsfunktionens störst/minsta värde (11.44)
2.3 [4] Tillämpning av andragradsfunktioner (9.51)

2.4 [1] Potensreglerna (9.55)
2.4 [2] Potens- och exponentialfunktioner (9.53)
2.4 [3] Exponentialekvationer och logaritmer (9.55)
2.4 [4] Exempel på exponentialekvationer (11.23)
2.4 [5] Logaritmlagarna (8.06)
2.4 [6] Ekvationslösning med logaritmer (8.24)
2.4 [7] Exponentialekvationer pengar (4.36)
2.4 [8] Exponentialekvationer sälar (7.23)

3.1 [1] Yttervinkelsatsen (7.17)
3.1 [2] Cirkeln och Randvinkelsatsen (4.52)
3.1 [3] Randvinkelsatsen Bevis (11.20)

3.2 [1] Likformighet (9.49)
3.2 [2] Topptriangelsatsen och Transversalsatsen (10.38)
3.2 [3] Exempel på Topptriangelsatsen och Transversalsatsen (5.50)
3.2 [4] Kordasatsen och Bisektrissatsen (9.29)

3.3 [1] Avståndsformeln (9.57)
3.3 [2] Bevis med analytisk geometri (6.34)
3.3 [3] Mittpunktsformeln (8.04)
3.3 [4] Bevis med Mittpunktsformeln (9.35)

4.1 [1] Sammanställning & presentation av mätdata (8.24)
4.1 [2] Histogram (4.33)

4.2 [1] Läges- och spridningsmått (14.42)
4.2 [2] Standardavvikelse (9.41)
4.3 [1] Normalfördelning (7.22)

Tomas Rönnåbakk Sverin:
Spellista Matemaik 2c - äldre version

Lösta uppgifter (Matematik 5000)  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

Kapitel 1
1233  
1251   1258  
1267   1273  
1287   1289   1291   1292   1293   1294  
1299  
1347  
1352(b)  
1374   1375  

Kapitel 2
2112  
2206   2207   2209  
2218   2220   2221  
2236   2237   2238  
2262(a)   2265  
2277  
2331   2332  
2340   2342  
2416  
2446   2447   2448  
2472  
2482   2487   2489   2490   2491  
Blandade övningar kapitel 2   13   14   28  
Blandade övningar kapitel 1-2   24  

Kapitel 3
3133   3135   3136   3137(a)  
3227   3228   3229  
3236   3238  
3244  
3319  
Blandade övningar kapitel 1-3   35   38  

Kapitel 4
4114  
4231  
4240  
4408  
Blandade övningar kapitel 1-4   20   22   53  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

NP vt 2012
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
11   12   13   14   15  
16   17   18   19   20   21   22   23  

NP vt 2014
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
12   13   14   15   16   17  
18   19   20   21   22   23   24   25  

NP vt 2015
1   2   3   4   5   6   7   8   9  
10   11   12   13   14   15   16   17  
18   19   20   21   22   23   24   25  
Observera att detta är lösningsförslag. Uppgifterna kan i allmänhet lösas på olika sätt.