ckfysik.se  

Matematik 3b


Lärobok: Matematik 5000 Kurs 3b (Natur & Kultur, 2013)

Extramaterial

Uppgifter att göra i första hand (Matematik 5000 3b) (pdf)
Minimanual Casio fx-9750GII (pdf)
Anteckningar: Funktionszoo (pdf)
Bildspel: Derivataintroduktion (pdf)
OH: Derivata (pdf)
Anteckningar: Rita graf med derivata (pdf)
Anteckningar: Funktionsgraf och derivatagraf (pdf)
Anteckningar: Annuitetslån på två sätt (pdf)

Länkar

Rättelser till Matematik 5000-boken
Skolverkets formelblad (kurs 3) (pdf)

Derivatagrafritare
Demo (GeoGebra): Maximera volymen av låda
Demo (GeoGebra): Beräkna area under kurva

Daniel Barker:
1.1 [1] Faktorisera (9.02)
1.1 [2] Kvadrat- och Nollproduktmetoden (4.30)
1.1 [3] pq-formeln (4.44)
1.1 [4] Substitutionsmetoden (4.45)
1.1 [5] Rotekvationer (8.03)
1.1 [6] Rotekavationer - Ett exempel (7.29)

1.2 [1] Addition och subtraktion med rationella uttryck (8.33)
1.2 [2] Ekvationer med rationella uttryck (8.34)
1.2 [3] Multiplikation och division med rationella uttryck (9.52)

1.3 [1] Andragradsfunktioner Repetition (8.40)
1.3 [2] Faktorisera polynom (8.19)
1.3 [3] Faktorisera polynom - Ett exepmel (6.17)
1.3 [4] Repetition av Exponential- och Potensfunktioner (7.37)

2.1 [1] Ändringskvot (9.55)
2.1 [2] Ändringskvot - 2 exempel (9.35)
2.1 [3] Begreppet derivata (8.57)

2.2 [1] Gränsvärde (13.31)
2.2 [2] Derivatans definition (14.29)

2.3 [1] Derivatan av polynom (11.36)
2.3 [2] Derivatan av polynom EXEMPEL (8.19)
2.3 [3] Tangentens ekvation (5.29)

2.4 [1] Talet e (12.19)
2.4 [2] Derivatan av exponentialfunktionen y = e^kx (9.57)
2.4 [3] Naturliga logaritmer (11.14)
2.4 [4] Problemlösning (4.38)

3.1 [1] Växande eller avtagande (7.46)
3.1 [2] Förstaderivatan och grafen (9.43)
3.1 [3] Vad säger förstaderivatan om grafen? (10.00)
3.1 [4] Extrempunkter och Extremvärden (10.32)
3.1 [5] Största och minsta värde (7.50)

3.2 [1] Optimeringsproblem (7.26)
3.2 [2] Optimeringsproblem nr2 (5.13)
3.2 [3] Asymptot (9.39)
3.2 [4] Andraderivatan och grafen (8.25)
3.2 [5] Grafritande räknare (7.58)

3.3 [1] Primitiva funktioner (8.09)
3.3 [2] Primitiva funktioner EXEMPEL (7.17)

3.4 [1] Arean under grafen (6.43)
3.4 [2] Integraler (6.30)
3.4 [3] Integralberäkning med primitiv funktion (6.00)
3.4 [4] Generell metod för integralberäkning (8.34)
3.4 [5] Arean mellan a och b (6.05)
3.4 [6] Integralkalkylens fundamentalsats (9.44)
3.4 [7] Problemlösning med integraler (10.09)

4.1 [1] Ma C - Geometrisk summa (5.42)

Lösta uppgifter (Matematik 5000)  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

Kapitel 1
1118   1120   1121  
1173  
1185(c)  
1190   1194   1196  
1241  
1252   1253   1254  
1263   1266  
1283  
1328(b)   1330  
1335  

Kapitel 2
2204   2207  
2211(a)   2218  
2333  
2463   2465   2467   2470  
2522  
Blandade övningar kapitel 2   20   21   32  

Kapitel 3
3144  
3227   3230  
3242   3243  
3254  
3284  
3418  
3428   3436   3441  
Blandade övningar kapitel 3   24   26  

Kapitel 4
4110  
4117  
4237  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

NP ht 2012
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
11   12   13   14   15   16  
17   18   19   20   21   22   23   24   25  
Observera att detta är lösningsförslag. Uppgifterna kan i allmänhet lösas på olika sätt.