ckfysik.se  

Matematik 3c

Lärobok: Matematik 5000 Kurs 3c (Natur & Kultur, 2013)

Extramaterial

Matematik 5000 3c-uppgifter att göra i första hand (pdf)
Minimanual Casio fx-9750GII (pdf)
1.3 Bild: Funktionszoo (pdf)
2.1 Bildspel: Derivataintroduktion (pdf) [1,7 MB]
2.1 OH: Derivata (pdf)
2.3 OH: Hur beräkna derivator (pdf)
3.1 Anteckningar: Rita graf med derivata (pdf)
3.1 Anteckningar: Funktionsgraf och derivatagraf (pdf)
3.1 Anteckningar: Några standardkurvor (pdf)
3.2 Anteckningar: Andraderivatan och extrempunkter (pdf)
3.4 Övningsblad: Integraler (pdf)
4.1 OH: Enhetscirkel (pdf)

Länkar

Rättelser till Matematik 5000-boken (numera krävs inloggning)
Skolverkets formelblad (kurs 3) (pdf)
Manualen från Casio (för fx-9750GII)

Numberphile på Youtube: Batman equation
Derivatagrafritare
Demo (GeoGebra): Maximera volymen av låda
Demo (GeoGebra): Beräkna area under kurva
Demo (GeoGebra): Enhetscirkeln

Daniel Barker:
1.1 [1] Kvadratrötter och absolutbelopp (13.33)
1.1 [2] pq-formeln (4.44)
1.1 [3] Kvadrat- och Nollproduktmetoden (4.30)
1.1 [4] Substitutionsmetoden (4.45)
1.1 [5] Rotekvation (5.06)
1.1 [6] Faktorisera polynom (8.19)
1.1 [7] Faktorisera polynom - Ett exepmel (6.17)

1.2 [1] Addition och subtraktion med rationella uttryck (8.33)
1.2 [2] Ekvationer med rationella uttryck (8.34)
1.2 [3] Multiplikation och division med rationella uttryck (9.52)

1.3 [1] Andragradsfunktioner Repetition (8.40)
1.3 [2] Repetition av Exponential- och Potensfunktioner (7.37)

2.1 [1] Ändringskvot (9.55)
2.1 [2] Ändringskvot - 2 exempel (9.35)
2.1 [3] Begreppet derivata (8.57)

2.2 [1] Gränsvärde (13.31)
2.2 [2] Derivatans definition (14.29)

2.3 [1] Derivatan av polynom (11.36)
2.3 [2] Derivatan av polynom EXEMPEL (8.19)
2.3 [3] Tangentens ekvation (5.29)

2.4 [1] Talet e (12.19)
2.4 [2] Derivatan av exponentialfunktionen y = e^kx (9.57)
2.4 [3] Naturliga logaritmer (11.14)
2.4 [4] Problemlösning (4.38)

3.1 [1] Växande eller avtagande (7.46)
3.1 [2] Förstaderivatan och grafen (9.43)
3.1 [3] Vad säger förstaderivatan om grafen? (10.00)
3.1 [4] Extrempunkter och Extremvärden (10.32)
3.1 [5] Största och minsta värde (7.50)
3.1 [6] Skissa grafer (10.47)

3.2 [1] Optimeringsproblem (7.26)
3.2 [2] Optimeringsproblem nr2 (5.13)
3.2 [3] Asymptot (9.39)
3.2 [4] Andraderivatan och grafen (8.25)
3.2 [5] Grafritande räknare (7.58)
3.2 [6] Kan alla funktioner deriveras? (9.48)

3.3 [1] Primitiva funktioner (8.09)
3.3 [2] Primitiva funktioner EXEMPEL (7.17)

3.4 [1] Arean under grafen (6.43)
3.4 [2] Integraler (6.30)
3.4 [3] Integralberäkning med primitiv funktion (6.00)
3.4 [4] Generell metod för integralberäkning (8.34)
3.4 [5] Arean mellan a och b (6.05)
3.4 [6] Integralkalkylens fundamentalsats (9.44)
3.4 [7] Problemlösning med integraler (10.09)

4.1 [1] Trigonometriska grundbegrepp (9.47)
4.1 [2] Enhetscirkeln (10.49)
4.1 [3] Trigonometriska samband (9.34)

4.2 [1] Areasatsen (9.15)
4.2 [2] Sinussatsen (11.12)
4.2 [3] Cosinussatsen (10.21)

Matematik 3c Repetition del1 (19.26)
Matematik 3c Repetition del2 (18.08)

Tomas Rönnåbakk Sverin:
Spellista Matemaik 3c - uppdaterad version

Lösta uppgifter (Matematik 5000)

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

Kapitel 1
1154   1156  
1168   1172   1174   1183   1184  
1198   1199  

Kapitel 2
2221  
2473  

Kapitel 3
3127  
3157  
3217   3219   3225   3229   3232  
3246   3247  
3253   3257  
3272   3273  
3287  
3292   3293  
3299  
3326  
3437   3441  
Blandade övningar kapitel 3   21   27  

Kapitel 4
4127  
4137  
4255   4256  
4272  

NP ht 2012
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
11   12   13   14   15   16  
17   18   19   20   21   22   23   24   25  
Observera att detta är lösningsförslag. Uppgifterna kan i allmänhet lösas på olika sätt.