ckfysik.se  

Matematik 3c

[Denna sida ligger i träda tills nästa gång jag har kursen, troligtvis tidigast hösten 2023.]

Lärobok: Matematik 5000 Kurs 3c (Natur & Kultur, 2013)

Extramaterial

Matematik 5000 3c-uppgifter att göra i första hand (pdf)
Minimanual Casio fx-9750GII (pdf)

1.3 Bild: Funktionszoo (pdf)
2.1 Bildspel: Derivataintroduktion (pdf)
2.1 Övningsblad: Introduktion till derivata (pdf)   Ifylld (pdf)
2.1 OH: Derivata (pdf)
2.3 OH: Hur beräkna derivator (pdf)
3.1 Metodblad: Rita funktionsgraf m.h.a. derivata (pdf)   Ifylld (pdf)
3.1 Anteckningar: Funktionsgraf och derivatagraf (pdf)
3.1 Anteckningar: Några kurvor (pdf)   Gör-det-själv-variant (pdf)
3.2 Anteckningar: Andraderivatan och extrempunkter (pdf)
3.4 Övnings- och teoriblad: Integraler (pdf)
3.4 Teoriblad: Saker vi kan göra med integraler (Ma 3c) (pdf)
3.4 Bild: Funktion, derivata, andraderivata och primitiv funktion (pdf)
4.1 OH: Enhetscirkel (pdf)

Länkar

Grafritare (Desmos)
WolframAlpha
Rättelser till Matematik 5000-boken (numera krävs inloggning)
Skolverkets formelblad (kurs 3) (pdf)
Manualen från Casio (för fx-9750GII)

Numberphile på Youtube: Batman equation

Demo (GeoGebra): Sekant och tangent
Demo (GeoGebra): Derivatagrafritare   Funktioner att testa (ej klart)
Demo (GeoGebra): Maximera volymen av låda
Demo (GeoGebra): Beräkna area under kurva
Demo (GeoGebra): Enhetscirkeln   (variant)

Daniel Barker:
1.1 [1] Kvadratrötter och absolutbelopp (13.33)
1.1 [2] pq-formeln (4.44)
1.1 [3] Kvadrat- och Nollproduktmetoden (4.30)
1.1 [4] Substitutionsmetoden (4.45)
1.1 [5] Rotekvation (5.06)
1.1 [6] Faktorisera polynom (8.19)
1.1 [7] Faktorisera polynom - Ett exepmel (6.17)

1.2 [1] Addition och subtraktion med rationella uttryck (8.33)
1.2 [2] Ekvationer med rationella uttryck (8.34)
1.2 [3] Multiplikation och division med rationella uttryck (9.52)

1.3 [1] Andragradsfunktioner Repetition (8.40)
1.3 [2] Repetition av Exponential- och Potensfunktioner (7.37)

2.1 [1] Ändringskvot (9.55)
2.1 [2] Ändringskvot - 2 exempel (9.35)
2.1 [3] Begreppet derivata (8.57)

2.2 [1] Gränsvärde (13.31)
2.2 [2] Derivatans definition (14.29)

2.3 [1] Derivatan av polynom (11.36)
2.3 [2] Derivatan av polynom EXEMPEL (8.19)
2.3 [3] Tangentens ekvation (5.29)

2.4 [1] Talet e (12.19)
2.4 [2] Derivatan av exponentialfunktionen y = e^kx (9.57)
2.4 [3] Naturliga logaritmer (11.14)
2.4 [4] Problemlösning (4.38)

3.1 [1] Växande eller avtagande (7.46)
3.1 [2] Förstaderivatan och grafen (9.43)
3.1 [3] Vad säger förstaderivatan om grafen? (10.00)
3.1 [4] Extrempunkter och Extremvärden (10.32)
3.1 [5] Största och minsta värde (7.50)
3.1 [6] Skissa grafer (10.47)

3.2 [1] Optimeringsproblem (7.26)
3.2 [2] Optimeringsproblem nr2 (5.13)
3.2 [3] Asymptot (9.39)
3.2 [4] Andraderivatan och grafen (8.25)
3.2 [5] Grafritande räknare (7.58)
3.2 [6] Kan alla funktioner deriveras? (9.48)

3.3 [1] Primitiva funktioner (8.09)
3.3 [2] Primitiva funktioner EXEMPEL (7.17)

3.4 [1] Arean under grafen (6.43)
3.4 [2] Integraler (6.30)
3.4 [3] Integralberäkning med primitiv funktion (6.00)
3.4 [4] Generell metod för integralberäkning (8.34)
3.4 [5] Arean mellan a och b (6.05)
3.4 [6] Integralkalkylens fundamentalsats (9.44)
3.4 [7] Problemlösning med integraler (10.09)

4.1 [1] Trigonometriska grundbegrepp (9.47)
4.1 [2] Enhetscirkeln (10.49)
4.1 [3] Trigonometriska samband (9.34)

4.2 [1] Areasatsen (9.15)
4.2 [2] Sinussatsen (11.12)
4.2 [3] Cosinussatsen (10.21)

Matematik 3c Repetition del1 (19.26)
Matematik 3c Repetition del2 (18.08)

Tomas Rönnåbakk Sverin:
Spellista Matemaik 3c - uppdaterad version

Lösta uppgifter (Matematik 5000)  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

Kapitel 1
1154   1156  
1168   1172   1174   1183   1184  
1198   1199  
1283  

Kapitel 2
2119  
2214   2221  
2414   2418 (länk till kalkylark)  
2473  
Blandade övningar kapitel 2   19   20   22   36(c)  
Blandade övningar kapitel 1-2   28  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

Kapitel 3
3127  
3157  
3211   3217   3219   3225   3226   3229   3232  
3245   3246   3247  
3253   3257  
3272   3273  
3287  
3292   3293   3294  
3299  
3326  
3437   3441  
Blandade övningar kapitel 3   21   23   27  

Kapitel 4
4126   4127  
4137  
4255   4256  
4272  
Blandade övningar kapitel 4   16  
Blandade övningar kapitel 1-4   39  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

NP ht 2012
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
11   12   13   14   15   16  
17   18   19   20   21   22   23   24   25  

NP vt 2013
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
12   13   14   15   16  
17   18   19   20   21   22   23   24  
Observera att detta är lösningsförslag. Uppgifterna kan i allmänhet lösas på olika sätt.