ckfysik.se  

Matematik 4

[Denna sida ligger i träda tills nästa gång jag har kursen (våren 2022).]

Lärobok: Matematik 5000 Kurs 4 (Natur & Kultur, 2013)

Extramaterial

Matematik 5000 4-uppgifter att göra i första hand (pdf)
Minimanual Casio fx-9750GII (pdf)

1.1 OH: Enhetscirkel (grader) (pdf)
1.1 OH: Enhetscirkel (ta fram formler) (pdf)
1.2 OH: Anteckningar: Trigonometriska formler (pdf)
2.2 OH: Enhetscirkel (radianer) (pdf)
2.2 OH: Enhetscirkel (exakta värden) (pdf)
2.3 Bildspel: Funktioner (pdf)
2.3 Anteckningar: Kedjeregeln (samband mellan förändringshastigheter) (pdf)
3.2 Anteckningar: Några standardkurvor (pdf)
3.4 Anteckningar: Derivata- och primitiva funktioner-tabeller (pdf)
3.4 Teoriblad: Saker vi kan göra med integraler (pdf)
3.4 Anteckningar: Uppgift 3467 på olika vis (pdf)
3.4 Bildspel: Sannolikhetsfördelningar (pdf)
4.1 Bildspel: Komplexa tal (pdf) [2,4 MB]   (utskriftsversion)
4.2 Övningsblad: Beskriva områden och kurvor (pdf)   Facit (pdf)
4.4 Anteckningar: Liggande stolen med tal (pdf)
4.4 Anteckningar: Liggande stolen med polynom (pdf)

Länkar

Grafritare (Desmos)   Starthjälp (skärminspelning)
WolframAlpha
Rättelser till Matematik 5000-boken (numera krävs inloggning)
Skolverkets formelblad (kurs 4) (pdf)
Manualen från Casio (för fx-9750GII)

Demo (GeoGebra): Sinus och cosinus som funktioner
Demo (GeoGebra): Rotationsvolymer
Räkneuppställningar (dock ingen liggande stol...)

Numberphile: Infinity is bigger than you think

Daniel Barker:
1.2 [1] Sinus- och cosinusfunktionerna (9.37)
1.2 [2] Trigonometriska samband 1 (8.05)
1.2 [3] Trigonometriska samband 2 (9.57)
1.2 [4] Enhetscirkeln gör det begripligt (7.15)
1.2 [5] Trigonometriska ettan (5.19)
1.2 [6] Trigonometri 3 exempel (8.03)
1.2 [7] Ett trigonometriskt bevis (6.34)
1.2 [8] Additions och Subtraktionsformlerna (10.58)
1.2 [9] Uppgift 1250 (6.04)
1.2 [10] Uppgift 1252 (4.22)
1.2 [11] Formler för dubbla vinkeln (7.01)
1.2 [12] Dubbla vinkeln 2 exempel (6.45)

1.4 [1] Trigonometriska ekvationer (8.50)
1.4 [2] Trigonometriska ekvationer 2 exempel (9.35)
1.4 [3] Trigonometriska ekvationer - några knep (9.15)

2.1 [1] Sinus- och Cosinuskurvan (11.23)
2.1 [2] Trigonometriska kurvor och ekvationer (6.14)
2.1 [3] Förskjutna kurvor i y-led (5.56)
2.1 [4] Förskjutna kurvor i x-led (5.33)
2.1 [5] Kurvan y=tanx (9.38)
2.1 [6] Ekvationer med tangens (5.04)
2.1 [7] Kurvan y=a*sinx+b*cosx (9.40)

2.2 [1] Radianer (8.32)
2.2 [2] Cirkelsektorn och Radianer (5.41)

2.3 [1] Gränsvärdet för sinx/x (4.37)
2.3 [2] Gränsvärdet för (cosx-1)/x (5.55)
2.3 [3] Derivatan av sinx och cosx (9.56)
2.3 [4] Kedjeregeln (11.04)

3.1 [1] Produktregeln (10.50)
3.1 [2] Kvotregeln (11.16)
3.1 [3] Logaritmfunktionens derivata (11.18)
3.1 [4] Kedjeregeln med nya beteckningar (12.42)
3.1 [5 Kedjeregeln och problemlösning (6.39)
3.1 [6] Kedjeregeln och förändringshastighet (5.58)

3.3 [1] Diffrentialekvationer inledning (8.41)

3.4 [1] Numerisk beräkning av integraler (7.12)
3.4 [2] Över och undersumma (4.45)
3.4 [3] Areor mellan kurvor (7.43)
3.4 [4] Integraler och Areor (8.18)
3.4 [5] Räkneregler vid Integralberäkningar (8.43)

4.1 [1] Komplexa tal och 3 räknesätt (7.28)
4.1 [2] Komplexa tal och division (9.56)

4.2 [1] Komplexa tal som vektorer (9.16)
4.2 [2] Komplexa tal och cirkelns ekvation (11.12)
4.2 [3] Komplexa tal på polär form (11.12)
4.2 [4] Multiplikation i polär form (10.23)
4.2 [5] Division i polär form (7.49)
4.2 [6] Multiplikation och division med talet i (10.01)

4.3 [1] de Moivres formel (8.17)
4.3 [2] Ekvationer med komplexa tal (13.00)
4.3 [3] Eulers formel (12.41)

Matematik 4 på 20 minuter (19.47)

Tomas Rönnåbakk Sverin:
Spellista Matemaik 4 - uppdaterad version

Lösta uppgifter (Matematik 5000)  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

Kapitel 1
1231  
1252  
1264   1265  
1410  
1425   1434  
Blandade övningar 1A   12   14   25  

Kapitel 2
2214  
2320  
2333  

Kapitel 3
3130  
3160  
3177  
3229   3231  
3239  
3310  
3323   3325   3327  
3438  
3460  
3475  
3489   3490   3492   3495  
Blandade övningar kapitel 3   32  

Kapitel 4
4229   4233   4234   4235  
4250   4253  
4263  
4308   4311   4312   4313(a)   4316  
4321   4324(e)   4327  
4341   4342  
4414  
4424   4425   4426  
4452  
Blandade övningar kapitel 4   19   32  

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

NP vt 2013
1   2   3   4   5   6  
7   8   9   10   11   12   13   14   15  
16   17   18   19   20   21   22   23  

NP vt 2014
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  
14   15   16   17   18   19   20   21  
22   23   24   25   26   27   28   29   30  
Observera att detta är lösningsförslag. Uppgifterna kan i allmänhet lösas på olika sätt.