ckfysik.se  

Om ckfysik.se

Tanken med de här sidorna är att samla bra saker på ett ställe så att man som elev kan få stöttning i arbetet före och efter lektioner. Jag tror inte att det finns några genvägar om man verkligen ska lära sig fysik (eller matematik). Man kan, och bör, diskutera med andra, lyssna och titta på hur andra gör och så vidare, men i slutändan måste man själv göra fysik (eller matematik). Och detta kan vara ett mödosamt arbete. Men när man förstår något som man tidigare inte förstått brukar det kännas bra. Förhoppningsvis kan de här sidorna vara till hjälp i arbetet med att förstå fysik och matematik.

Jag som har gjort i ordning de här sidorna heter Christian Karlsson. Sedan 2004 har jag arbetat som gymnasielärare i matematik och fysik.

Sidorna är ej färdiga. Fysiksidorna borde kunna bli i stort sett klara under 2017, matematiksidorna tar nog lite längre tid. Har du synpunkter på något av innehållet så hör gärna av dig till [christian.karlsson@ckfysik.se].

Om Fysik-sidorna (Fysik 1, 2)

På den skola där jag arbetar använder vi Ergo-böckerna i både Fysik 1 och Fysik 2 och därför följer upplägget på kurssidorna (Fysik 1 och Fysik 2) ordningen i dessa böcker. Under åren har jag samlat på mig en del kompletterande material som jag nu samlar på ett ställe.

Avsnittslapparna är tänkta att ge struktur och vara det som definierar kursen. Här har jag försökt dela upp stoffet i lagom stora bitar. I avsnittslapparna finns bland annat rekommendationer om bra Diskutera fysik- och Resonera fysik-uppgifter, som är precis lika viktiga som de vanliga räkneuppgifterna.

På Fysik 1 och 2-sidorna finns också Övningsblad, Demoblad, bildspel, inscannade OH-bilder och annat material som jag använder på lektioner. Jag har också försökt att leta upp de bästa simuleringarna till respektive avsnitt och länkar till dessa.

Även om jag inte själv gått över till flippat klassrum är jag övertygad om att man får ut mer av lektionstiden (och minimerar den totala arbetsinsatsen) om man förbereder sig. Vill man titta på inspelade genomgångar tycker jag att Daniel Barker är den som gör sådana bäst, och jag länkar till hans klipp i lämplig ordning om man använder Ergo-boken. Kom dock ihåg det gamla visdomsordet: Varken matematik eller fysik är åskådarsporter.

Tycker man att fysik är kul och vill läsa mer så länkar jag här och var på Fysik 1 och 2-sidorna till boken Understanding Physics, som är en välskriven kursbok som finns i pdf-format på nätet (bokens hemsida finns här). Man kan säga att boken breddar det vi gör i gymnasiekurserna. Vill man ha fördjupad läsning tycker jag att Physics av Halliday, Resnick och Krane (i två volymer) är bra (men dyr). Fördjupad läsning med knorr bjuder som alltid The Feynman Lectures on Physics på. De finns numera på nätet, se här.

Vill man ha lite klurigare uppgifter att gå och fundera på så är gamla uppgifter från Wallenbergs fysikpris eller Skolornas fysiktävling bra, och jag ger tips om bra sådana under minirubriken "Utmaning(ar)". Klickar man på länken så kommer man till en pdf-fil med tävlingsuppgifter, och kan där leta upp uppgiften. "WaFP Kv09-1" betyder "uppgift 1 från Wallenbergs fysikpris-kvalificeringstävlingen 2009".

På separata sidor finns Ledtrådar samlade kapitelvis i pdf-filer. Tanken med dessa är att man ska kunna få hjälp att komma igång med en uppgift om man kört fast och inte har någon att fråga. På separata sidor finns också Lösta uppgifter. Jag är egentligen kluven till att lägga ut lösningar till uppgifter. Jag tror att det finns en risk att man inte lär sig så mycket om man använder färdiga lösningar för tidigt. Det är viktigt att tänka och kämpa själv med uppgifter. Samtidigt ska det ju inte vara för kämpigt, för då kanske man ger upp. Och numera publicerar ju ofta förlagen själva lösningar till uppgifterna i sina böcker. Jag försöker här gå en balansgång och lägger ut lösningsförslag till några av Räkna fysik-uppgifterna (Ergo). Till Diskutera fysik och Resonera fysik-uppgifterna är min avsikt dock att lägga ut lösningsförslag till alla uppgifter eftersom det inte finns några svar i boken. Jag gör vad jag kan för att allt ska vara så korrekt som möjligt, men kan inte garantera att fel inte smyger sig in.

En förhoppning med sidorna är att de ska vara en gratis, reklamfri och enkel väg till de bästa resurserna som finns att hitta på nätet för fysik på gymnasienivå. Det finns ju otroligt mycket material av skiftande kvalitet på nätet, men jag försöker hitta det bästa. Det är en hög målsättning, och jag vet inte om jag når fram dit, men jag försöker. Hör gärna av dig om du har tips om något jag missat!

... [det kommer mera]

Om Matematik-sidorna (Ma 1b, 2b, 3b, 1c, 2c, 3c, 4, 5)

... [det kommer mera]