Corioliseffekt 2

Boll far förbi rymdstationen längs en rät linje. Skillnaden mot bildsekvens 1 är att här roterar rymdstationen snabbare.

Bollens bana i absoluta rummet är markerad med en svart linje.
Bollens bana relativt rymdstationen framgår av de gröna ringarna.

Föregående    Nästa                                                                                                                             1 (12)