Corioliseffekt 4

Boll släpps.

Om en person i rymdstationen släpper en boll kommer den att röra sig längs den svarta linjen i absoluta rummet, eftersom den har en hastighet i släppögonblicket som är riktad rakt uppåt i vår figur.
Bollens bana relativt rymdstationen framgår av de gröna ringarna.

Föregående    Nästa                                                                                                                             1 (12)