Corioliseffekt 5

Boll kastas rakt uppåt i rymdstationen.

Om en person i rymdstationen kastar en boll rakt uppåt relativt rymdstationen (åt vänster i vår figur) kommer den att röra sig längs den svarta linjen i absoluta rummet, eftersom den i släppögonblicket samtidigt rör sig rakt uppåt i vår figur (på grund av rotationsrörelsen).
Bollens bana relativt rymdstationen framgår av de gröna ringarna.

Föregående    Nästa                                                                                                                             1 (9)