Brytning

Bildserien visar hur en plan våg bryts vid passage av en gränsyta.

Föregående    Nästa                                                                                                                             1 (64)