ckfysik.se  

Lösta uppgifter

(Förlaget har lagt ut kortfattade lösningar till flertalet uppgifter här .
En brist med dessa tycker jag är att figur saknas i de flesta uppgifter. Figurer är viktiga, för de hjälper en att tänka och se sammanhang. Därför lägger jag ut några (och som jag tycker bättre...) lösningar nedan.)

Varning! Använd inte lösningarna för tidigt.
Det är bara när man själv tänker efter som man lär sig något.
Att bara titta på vad andra gör, eller har gjort, kan ge en bedräglig känsla av att man förstår. Man måste göra själv!

Ergo Fysik 2

Kapitel 1
1.13  
1.23  
1.39  
Diskutera fysik   1   2   3   4   5   6  
Resonera fysik   1   2   3   4   5  

Kapitel 2
2.24  
Diskutera fysik   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
Resonera fysik   1   2   3   4   5   6   7  

Kapitel 3
3.08  
3.16  
3.23   3.24  
Diskutera fysik   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
Resonera fysik   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

Kapitel 4
VR04  
4.10  
4.23  
Diskutera fysik   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  
Resonera fysik   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 ppt-bilder
Extrauppgifter   4.29   4.30   4.31   4.32   4.33   4.34   4.35   4.36   4.37   4.38   4.39   4.40  

Kapitel 5
5.07  
5.14   5.15   5.17   5.20   5.21  
5.31   5.36   5.37  
Diskutera fysik   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Resonera fysik   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  

Kapitel 6
6.02  
6.10   6.11   6.12  
6.20   6.21  
Diskutera fysik   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Resonera fysik   1   2   3   4   5   6   7   8  

Kapitel 7
7.13   7.16(a)   7.18  
Diskutera fysik   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  
Resonera fysik   1   2   3   4   5   6   7   8  

Gamla kursprov

Fy B och A  2002
1   2   3   4   5   6   7   9   10   12   15  
5   10  

Fy B och A  2005
1   2   4   6   7   9   10   11   12   13   14   16  
2   14