ckfysik.se  

Fysik 2  

Lärobok: Ergo Fysik 2, 3:e upplagan (Liber, 2012) (till och med vt 2020)
Lärobok: Ergo Fysik 2, 4:e upplagan (Liber, 2019) (från och med ht 2021)
Tryckfel: Förlagets lista (pdf)  Min lista (pdf)  Vektorpilar i avsnitt 4.3 (pdf)  (3:e uppl.)

4 Kraft och rörelse  

Avsnittslapp (pdf) (3:e upplagan)   Sammanfattning (pdf)
Avsnittslapp (pdf) (4:e upplagan)
[1] Arbetsblad: Vridmoment (pdf)
[1] Kompletterande uppgifter: Vridmoment (VR) (pdf)
[1] OH: En tyngdkrafts vridmoment på två sätt (pdf)
[1] Extrauppgifter: Vridmoment (pdf)  Svar (pdf)   Lösningsförslag
[R]
Extramaterial: Fy 1-mekaniken i sammandrag (pdf)
[R] Övningsblad: Mer om Newtons andra lag (pdf)
[R] Kompletterande uppgifter: Mer om Newton II (NR) (pdf)   Svar (pdf)
[R], [4] Arbetsblad: Newton II (pdf)
[4] Övningsblad: Cirkelrörelse - några typfall (pdf)   Facit (pdf)  
[4] Kompletterande uppgifter: Cirkelrörelse (CR) (pdf)   Svar (pdf)
[4] Extrauppgift: Flygplanet (pdf)   Mätvärden (pdf)   Lösningsförslag (pdf)  
[5] Bildspel: Omloppstid, frekvens och vinkelhastighet (pdf)   Version med samtliga bilder (pdf)
[5] Kompletterande uppgifter: Vinkelhastighet (VH) (pdf)   Svar (pdf)

Walter Fendt: Kaströrelse     Chiu-King Ng: Kaströrelse
PhET: Nyckelpigan
PhET: Pendel  

Daniel Barker:
4.0-1 Rätlinjig rörelse Repetition (9.59)
4.0-2 Vektorbegreppet (14.26)
4.0-3 Exempel på komposantuppdelning (11.12)
4.0-4 Kraftvektorer (16.39)
4.0-5 Newtons första lag i vektorform (6.12)
4.0-6 Newtons första lag Vila (12.20)
4.0-7 Newtons första lag Rörelse (7.15)
4.0-8 Newtons andra lag på vektorform (11.42)
4.0-9 Två exempel på Newtons andra lag (15.28)
4.0-10 Arbete, energi och vektorer (9.56)

4.1-1 Jämvikt och kraftmoment (11.40)

4.2-1 Rörelse i två dimensioner (14.21)

4.3-1 Vågrät kaströrelse Teori (12.55)
4.3-2 Sned kaströrelse Teori (14.34)
4.3-3 Vinkeln vid kaströrelse (13.11)

4.4-1 Centripetalacceleration (17.46)
4.4-2 Vågrät cirkelbana (14.58)
4.4-3 Lodrät cirkelbana (9.43)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 3: Understanding Motion (pdf)

Utmaningar:
Uppgift 1 från Månadens problem december 2013 (pdf)
Uppgift 4 från Wallenbergs fysikpris-kval 2013 (pdf)
Uppgift 4 från Wallenbergs fysikpris-kval 2009 (pdf)

1 Svängnings- och vågrörelser  

Avsnittslapp (pdf)  Sammanfattning (pdf)
Avsnittslapp (pdf) (4:e upplagan)
[1]-[10] Bildspel: Vågrörelselära (pdf)   Version med samtliga bilder (pdf)
[2] Övningsblad: Svängningsrörelse (pdf)   Facit (pdf)
[3] Kompletterande text: Lite mer om svängningsrörelse (pdf)  Svar (pdf)
[3] Kompletterande uppgifter: Svängningsrörelse (SV) (pdf)  Svar (pdf)
[4] Övningsblad: Transversell vågrörelse (pdf)   Facit (pdf)
[8] Övningsblad: Superposition (pdf)   Facit (pdf)
[9] Teoriblad: Interferens (pdf)
[9] Övningsblad: Bli kompis med interferens (pdf)   Facit (pdf)
[11] Demoblad: Stående våg (pdf)

PhET: Fjädersvängningar  
Demo: Partikelrörelser i mekaniska vågor
PhET: Gör pulser/vågor i ett rep  
Demo: Longitudinella vågrörelser
PhET: Olika vågrörelser  
PhET: Reflektions- och brytningslagen  
Demo: Superposition av två mötande pulser   (alternativ )
Demo: Superposition av två vågor som utbreder sig i (+) eller (-) riktning   (alternativ till (-) )
PhET: Lyssna på två högtalare
Walter Fendt: Interferens (2D)
Demo (GeoGebra): Interferens (2D)
Demo: Reflektion och transmission av pulser
Walter Fendt: Stående våg på grund av reflektion

Demo: Transversell och longitudinell våg (fortskridande/stående)
Walter Fendt: Reflektion och brytning i gränsyta

Daniel Barker:
1.1-1 Enkel harmonisk svängningsrörelse (4.36)
1.1-2 Vågor (5.05)
1.3 Vattenvågors reflektion och brytning (7.36)
1.4-1 Böjning och interferens (6.46)
1.4-2 Superpositionsprincipen och stående vågor (6.20)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 8: Wave Motion (pdf)

1 Ljud  

Avsnittslapp (pdf)  Sammanfattning(pdf)
Avsnittslapp (pdf) (4:e upplagan)
[1] Demoblad: Fortskridande longitudinell våg (pdf)
[1] Demoblad: Olika sätt att beskriva en ljudvåg (pdf)
[5] Teoriblad: Musikinstrument (pdf)

PhET: Olika vågrörelser  
Walter Fendt: Dopplereffekt
Walter Fendt: Stående longitudinella vågor i rör
Animering: Svängande sträng 1
Animering: Svängande sträng 2

Daniel Barker:
1.5-1 Ljud (2.35)
1.5-2 Stående longitudinella vågor (6.23)
1.5-3 Stränginstrument (7.53)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 8: Wave Motion (pdf)

2 Ljus  

Avsnittslapp (pdf)  Sammanfattning (pdf)
Avsnittslapp (pdf) (4:e upplagan)
[1] OH: Modeller för ljus (pdf)
[2]-[3] Mätdata: Reflektion och brytning (luft/glas) (pdf)
[7]-[8] Anteckningar: Interferens i dubbelspalt och gitter (pdf)
[9] Teoriblad: Elektromagnetiska spektrumet (pdf)

PhET: Reflektions- och brytningslagen  
PhET: Olika vågrörelser  
Demo (Geogebra): Plan EM-våg

Extraläsning om regnbågar (pdf)
Utanför kursen: Anteckningar om mörka band i böjningsmönstret bakom enkelspalt (pdf)

Daniel Barker:
2.2 Ljus (12.24)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 8: Wave Motion (pdf)

3 Tidig kvantfysik och kvantmekanik  

Avsnittslapp (pdf)  Sammanfattning (pdf)
Avsnittslapp (pdf) (4:e upplagan)
[0]-[3] Bildspel: Bohrs atommodell (pdf)   Version med samtliga bilder (pdf)
[0] OH: Modeller för ljus (pdf)
[1] Övningsblad: Vätespektrum (pdf)   Facit (pdf)
[1] Övningsblad: Vänj dig vid negativ potentiell energi (pdf)   Facit (pdf)
[1] Övningsblad: Väteatomens energinivåer (enl. Bohr) (pdf)   Facit (pdf)
[1] Teoriblad: Bohrs modell för väteatomen (pdf)
[4] Övningsblad: Att bestämma elektroners rörelseenergi (pdf)   Facit (pdf)
[4] Övningsblad: Bestämning av Plancks konstant (pdf)   Facit (pdf)
[7]-[9] Bildspel: Kvantfysik (pdf)   Version med samtliga bilder (pdf)   [2019, kortvariant]
[7]-[9] Bildspel: Kvantfysik (pdf)   Version med samtliga bilder (pdf)   [2017, hela]

PhET: Modeller av väteatomen
PhET: Fotoelektrisk effekt

Daniel Barker:
3.1-1 Bohrs atommodell (16.17)
3.1-2 Energienheten elektronVolt (8.05)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 14: The Quantum Model of the Atom (pdf)
Chapter 15: Quantum Mechanics (pdf)


  Jullov!


5 Fält  

Avsnittslapp (pdf)  Sammanfattning (pdf)
Avsnittslapp (pdf) (4:e upplagan)
[1] Bildspel: Gravitationsfält (pdf)   Version med samtliga bilder (pdf)
[2] Bildspel: Ellära (pdf)   Version med samtliga bilder (pdf)
[3] Bildsamling: Magnetism (pdf)   Version med samtliga bilder (pdf)

PhET: Elektriska fält  
PhET: Electric field hockey
PhET: Magnetfält runt magnet och spole

Daniel Barker:
5.1 Gravitationsfält (7.29)
5.2-1 Elektriska fält (12.31)
5.2-2 Homogent elektriskt fält (11.14)
5.3 Elektrisk potentiell energi (12.20)
5.5 Strömledare i magnetfält (16.01)
5.6-1 Magnetfält runt ledare (8.47)
5.6-2 Kraft mellan ledare (8.59)
5.x Strömspole (6.23)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 10: Electricity and Magnetism (pdf)

6 Rörelse i fält  

Avsnittslapp (pdf)  Sammanfattning (pdf)
[2] Övningsblad: Elektroner i E-fält (pdf)   Mätvärden (pdf)   Facit (pdf)
[4] Övningsblad: Elektroner i korsande E- och B-fält   Mätvärden (pdf)   Facit (pdf)
[4] Övningsblad: Elektroner i B-fält   Mätvärden (pdf)   Facit (pdf)

Demo: Newtons kanon
PhET: Planetbanor ("My Solar Sytem")

Daniel Barker:
6.1 Satelliter och Newtons gravitionslag (9.27)
6.2 Laddade partiklar i elektriska fält (15.18)
6.3-1 Laddade partiklar i magnetfält (13.49)
6.3-2 Korsande fält och masspektrometri (11.00)

7 Induktion  

Avsnittslapp (pdf)  Sammanfattning (pdf)
[2] Övningsblad: Lenz lag (pdf)   Facit (pdf)
[3] OH: Elektromotorisk spänning (pdf)
[6] Teoriblad: Induktion - bakom kulisserna (pdf)
[8] Bildspel: Växelspänningsgeneratorn (pdf)   Version med samtliga bilder (pdf)

PhET: Faraday's Electromagnetic Lab
PhET: Bygg elektriska kretsar (DC och AC)

Utanför kursen: Anteckningar om effektivvärden (pdf)
Utanför kursen: OH om Maxwells ekvationer (pdf)   (se också Feynman II, Table 18-1 "Classical Physics")

Daniel Barker:
7.2-1 Inducerad spänning (9.52)
7.2-2 Inducerad spänning i ett flygplan (5.21)
7.3-1 Magnetiskt flöde (9.09)
7.3-2 Faradays induktionslag (9.31)
7.3-3 Faradays induktionslag EXEMPEL (6.45)
7.4-1 Växelspänning (11.45)
7.4-2 Växelspänning - ett exempel (3.26)
7.4-3 Växelström (9.19)
7.4-4 Transformator (7.09)

Cassidy, Holton & Rutherford (Understanding Physics):
Chapter 11: The Electric Age (pdf)

R Repetition  

Anteckningar: Fysik 2 på åtta sidor (pdf)
Nyckeluppgifter i Fy 2 (pdf)   (här finns länkar till genomgångar på youtube)

A Laborationsarbete  

(Ej klart, men jag lägger ut det jag har.)

Mätosäkerhet och jämförelser (pdf) (gammal, ska uppdateras!)
Rita diagram (pdf) (gammal, ska uppdateras!)
Om att hitta samband (pdf) (gammal, ska uppdateras!)
Om att hitta sammansatta samband (pdf) (gammal, ska uppdateras!)   (tvåsidig version)
Övningsblad: Hitta samband (pdf)
Övningsblad: Hitta sammansatt samband (pdf)

B Rapportskrivning  

Rita diagram med Excel (pdf)
Några Word-tips (pdf)

X Extramaterial  

Fysikkarta version 1(jpg)   Om fysikkartan (pdf)
Storheter och enheter i Fy 1 och 2 (pdf)
Formler i Fy 1 och 2 (pdf) Kommentarer (pdf)
Ordlista (pdf)
Extrauppgifter i Fysik 1 och 2 (pdf)